Chevrolet Corvettes Historie.

Chevrolet Corvette kom i slutten av 1953, som 1954 modell. Mange Amerikanske soldater som hadde vært i Europa under krigen, kom bort Engelske og Tyske sportsbiler. De var små, og kjappe. Og etter krigen, ønsker de seg nye biler. Ønske om små sporty biler ble stigende i USA. Chevrolet valgte derfor å ta tilbake noe av markedet de hadde tapt til Europeerne. Også Ford var inne på de samme ideene, med sin Thunderbird. Corvetten har utviklet seg enormt i løpet av alle sine år.

Les historiken fra arkivet her: http://www.carhistory.no/car-historys-bil-historik/chevrolet-corvettes-historie/

Uten navn2

Written by soarer