Chevrolet Corvettes Historie.

Logo_corvettehist

Chevrolet Corvette kom i slutten av 1953, som 1954 modell. Mange Amerikanske soldater som hadde vært i Europa under krigen, kom bort Engelske og Tyske sportsbiler. De var små, og kjappe. Og etter krigen, ønsker de seg nye biler. Ønske om små sporty biler ble stigende i USA. Chevrolet valgte derfor å ta tilbake noe av markedet de hadde tapt til Europeerne. Også Ford var inne på de samme ideene, med sin Thunderbird. Corvetten har utviklet seg enormt i løpet av alle sine år. Fra en under motorisert modell, til dagens råe sportsbiler. Dette er nok også grunnen til att modellen har overlevd alle disse årene. Trykk på teksten under for å gå til sider for de ulike generasjonene.

Trykk på teksten !!

1. Generasjon: 1954 – 62

corv55logo

2. Generasjon: 1963 – 67

corv63logo

3. Generasjon: 1968 – 82

corv80logo

4. Generasjon: 1984 (83) – 96

corv96logo

5. Generasjon: 1997 – 2004

corv99logo

6. Generasjon: 2005 –

C6